תסקירים וחוו"ד אקוסטית

תסקירי סביבה אקוסטים.

  • סקר חיזוי רעש-  חיזוי מפלסי רעש, הערכת מפלסי רעש, חיזוי התפשטות רעש, סימולציות רעש.
  • חוות דעת אקוסטית לביהמ"ש-  מתן עדות מומחה לאקוסטיקה מטעם ביהמ"ש. הכנת חוו"ד משפטית בתחום הרעש והאקוסטיקה. מתן חוו"ד נגדית בתחומי הרעש והאקוסטיקה.
  • תסקיר אקוסטי  ביצוע סקר מפלסי רעש חזויים והכנת נספחים אקוסטיים בהתאם לדרישות התסקיר הסביבתי האקוסטי של המשרד להגנת הסביבה .
  • ייצוג מול הרשויות-  ייצוג של היזמים מול הרשויות לקידום ההיתרים בנושאי סביבה ואקוסטיקה. כולל וועדות תכנון, וועדות ערר וכדו'.

 קרא עוד

מדידות רעש סביבתי

בדיקת רעש סביבתי.

בדיקת רעש מזגן-  מדידת רעש מזגנים, מערכות מיזוג אוויר ומפוחים. מבוצע על פי התקנות למניעת רעש בלתי סביר התש"ן, והחוק למניעת מפגעים התשכ"א.
ניטור רעש מגן ילדים - מדידות מפלסי רעש מגן ילדים . כולל הקמת תחנת ניטור רעש לאורך כל שעות פעילות הגן.
רעש מוסיקה ורעש מכלי נגינה-  בדיקת רעש תופים, רעש פסנתר, רעש מוסיקה- וכל מטרד רעש אחר. מבוצע עפ' התקנות למניעת מפגעים התשנ"ג.
בדיקות רעש מאולם ארועים- ניטור מפלסי רעש מאולמות שמחה. בדיקת מטרדי רעש ממקומות בילוי. 
בדיקת רעש כלבים ורעש בע"ח- בדיקת מטרדי רעש מבע"ח שונים: רעש כלבים, רעש תוכים, רעש תרנגולות ועוד.

קרא עוד

רעש מכלי תחבורה

מדידות רעש כבישים, רכבות, מטוסים.

  • סקר רעש כבישים ניטור מפלסי רעש כבישים עפ' הקריטריונים האקוסטיים שקבעה הוועדה הבין משרדית לקביעת תקני רעש מכבישים. מדידת רעש מכביש מבוצעת לאורך 3 שעות ומעלה, וכוללת את שעות העומס עפ' הנחיות הוועדה.
    הערכת המטרד האקוסטי לצורך דוח שמאי.
  • סקר רעש רכבות - מדידות רעש מרכבות מתבצעת בהתאם לתקן ISO 1996 חלק 2, והמלצת המשרד להג"ס לקריטריונים לרעש מתנועת רכבות.
  • רעש מטוסים -  מדידת האקלים האקוסטי מרעש מטוסים בהתאם לסולם Ldn והשוואתו לתמ"א 4/2 (מגבלות בנייה בגין רעש מטוסים) , וכן להוראות חוק הטיס, התשע"א - 2011, התקנות למניעת רעש בלתי סביר התש"ן והחוק למניעת מפגעים.

קרא עוד

אקוסטיקת מבנים

בדק בית, בדיקת ליקויי אקוסטיקה.

מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות אקוסטיקת מבנים-  הסמכה ע"י ה- IOA: Institute Of Acoustics
מדידת רעש הולם- בדיקת התקינות האקוסטית של צמד רצפה-תקרה (מצלול גוף). מיועד למקרים של שמיעת רעש נקישות וגרירות מכיוון התקרה בשל בידוד אקוסטי לקוי בצמד רצפה/ תקרה.
מדידת רעש נישא -  בדיקת התקינות האקוסטית של קירות בין דירות. מיועד למקרים של שמיעת קולות דיבור ומוסיקה מהשכנים, בשל בידוד אקוסטי לקוי .
מדידת רעש צנרת וקבועי אינסטלציה-  מדידות רעש  מצנרת, רעש משאבות מים ורעש מקבועי אינסטלציה. מיועד למקרים של שמיעת הורדת מיים באסלה, זרימת מיים כיור ומקלחות, משאבות מיים ומשאבות חום.
בדיקת רעש מעלית- ביצוע מדידת רעש לצורך בדיקת עמידת מפלסי הרעש ממעלית בתקן ישראלי בידוד אקוסטי בבנייני מגורים: רעש ממעליות 1004 חלק 3.

קרא עוד